Statistika invalidity v ČR

5. 12. 2014 Jak jsem slíbil v minulém článku, dnes se zaměřím na základní fakta o invaliditě a seznámím vás s tím, co invaliditu vůbec způsobuje.

Invalidita

  • Invalidita je stav, kdy v důsledku nepříznivého zdravotního stavu poklesne (na déle než 1 rok) pracovní neschopnost nejméně o 35 % (1. stupeň invalidity), o 50 % (2. stupeň invalidity) nebo o 70 % (3. stupeň invalidity).
  • Invaliditou je výrazně ovlivněn příjem jednotlivce či rodiny. Čím vyšší je mzda, tím výraznější je rozdíl mezi invalidním důchodem a předchozím příjmem. U zaměstnance s hrubou mzdou 20 000 Kč může být invalidní důchod ve srovnání s čistou mzdou nižší o 38 % až 72 % (dle stupně invalidity a započtené doby), u hrubé mzdy 50 000 Kč je invalidní důchod nižší o 57 % až 81 %.
  • V roce 2013 bylo v ČR evidováno 433 414 invalidních důchodců (cca 7,5 % produktivních obyvatel), z toho 47 % v 1. stupni invalidity (cca 203 705 lidí), 15 % v 2. stupni invalidity (cca 65 012 lidí), a 38 % v 3. stupni invalidity (cca 164 697 lidí).
  • Pravděpodobnost invalidity je vyšší než pravděpodobnost úmrtí (většina lidí v ČR je však pojištěna na smrt a ne na invaliditu – přitom při invaliditě je finanční náročnost vyšší než při úmrtí).

Průměrný invalidní důchod v ČR ke konci roku 2013 činil u prvního stupně cca 5 989 Kč, u druhého stupně cca 6 677 Kč a u třetího stupně cca 10 245 Kč. Stačilo by vám to k finančnímu zajištění sebe a své rodiny?

A co invaliditu způsobuje? Převážně nemoc a ne úraz, jak si myslí většina populace. Statistiku nejčastějších příčin můžete shlédnout v přiloženém obrázku.

Karel Urbanovský

Připojené obrázky

Invalidita obrázek